FENERBAHÇE LİSESİ

 

Fenerbahçe Lisesi Amblemi

İstanbul’un, Kadıköy İlçesinde Göztepe semtinde 1968 yılında eğitim ve öğretime bir okul açılır. Okulun adı “Göztepe Lisesi”dir. Aynı yıl içerisinde lisenin ilk müdürü olan Tahsin Çizenel, Fenerbahçe Kulübü başkanı Faruk Ilgaz’la görüşür. Bu görüşmenin neticesinde Kulüp tüzüğünde yazılı olan;

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri başlığı altındaki “Kulüp, ayrıca ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur.” İfadesinden hareketle ve Başkan Faruk Ilgaz’ın da girişimiyle Kulüp Yönetim Kurulunca alınan bir karar doğrultusunda, okulun adı “Fenerbahçe Lisesi” olarak değiştirilir.

Bundan sonra kulüp kendi adını taşıyan bir okula sahip olmuş ve lisenin yetenekli sporcu öğrencilerinden altyapısı için kaynak olarak faydalanmıştır. Bu birliktelikten dolayı okul kulüpten ciddi destek de almıştır.

Okul kurulduğu yıldan itibaren, bulunduğu bölgedeki büyük bir eksikliği kapatarak değerli öğretmenlerinin katkısıyla kısa sürede pek çok öğrencinin yetişeceği bir kurum haline gelmiştir.

Okuldan yetişen öğrencilerin hayalinde olan bir başka özlemde vardır, okulun belki geçmişi çok kısadır ama bu öğrenciler her şeyin bir başlangıcının olması varsayımdan yola çıkarak “Galatasaray Lisesi” geleneğini kendi okullarında da başlatabilmenin yollarını aramaya başlamışlardır.

Kendi okullarında da görmek istedikleri bu gelenek nedir peki?

Galatasaray Lisesi ile Galatasaray Kulübü ilişkisini kuran ve geleneksel hale getiren lisenin tarihinden ve kulübün tüzüğünden kaynaklanan bir özelliğe göz atalım şimdi.

Galatasaray Kulüp Tüzüğünün ilgili maddeleri şöyledir;

Üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dâhil olmaları da zorunludur.

A Grubu – Galatasaray Lisesi’nde en az iki yıl okumuş olanlar.

B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.

C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak  Kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular Yönetim Kurulu kararı ile spor yaşamını Kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)

D Grubu- En az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.

E GrubuYukarıdaki grupların dışında kalanlar.

ALINACAK ÜYE SAYISI

MADDE 8: A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.

A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yılsonu (31 Aralık) itibarı ile Kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)’ünden fazla olamaz.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.

Görüleceği üzere, Galatasaray Kulübüne üye olmak hiçte öyle kolay değildir, ilk şart okulda 2 yıl okumuş olmakla sınırlanmış olarak gözükse de asıl olan okul mezunlarının kulüp üyelerini oluşturduğudur.

Bu çerçevede Galatasaray Kulübünün gerçek üye sayısının 10 binler seviyesinde olduğunu da gözden uzak tutmamak gerektiğidir.

Kulüp tüzüğünden kaynaklanan bu yapılanma ile okul kulüp ilişkisi yıllar öncesinden kurularak bir gelenek haline gelmiş, Galatasaraylılık aynı zamanda Galatasaray Lisesi mezunlarının doğal bir hakkı haline gelmiştir. Galatasaraylıyım demek bir lümpen seçimi değildir. Her Galatasaraylıyım diyen taraftarlara herhalde kıs kıs gülmektedir gerçek Galatasaraylılar.

Böyle bir geleneği başlatabilmeyi düşünen Fenerbahçe Lisesinde Yetişen bazı isimlerde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz’ın kapısını aşındırmaya başladılar. Başkana ilk önce anlatmaları gereken Fenerbahçe Lisesi mezunlarının da kulübe üye kaydedilmesi gerekliliğiydi öyle ya Kulübün adını taşıyan bir okul olması sebebiyle sadece sportif alanda değil sosyal bir olgu anlamında da dileyen mezunların kulüp içerisinde kendilerini görebilmeleri gerekirdi.

Nasıl ki, Galatasaray Lisesinde 2 yıl okumuş olanlar dahi, kulüp tüzüğünün sağlamış olduğu ayrıcalık nedeniyle, kulübe üye olabilmeyi bir hak olarak elde etmekteyseler, benzeri bir düzenlemenin de Fenerbahçe Kulübü tüzüğünde yapılması gerekliliğini Fenerbahçe Lisesinde Yetişen bu isimler kulüp başkanı Faruk Ilgaz’a anlatmayı bir türlü başaramadılar.

Fenerbahçe Lisesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu bağı oluşturabilmek eğer mümkün olabilseydi, günümüzde Fenerbahçe Lisesi öğrencileri ve mezunlarıyla “Ekşi Sözlük” ve benzeri platformlardaki serzenişlerin kaynağı değil, bir övünç ve gururun nedeni olacaktı.

Bu gün çeşitli kaynaklarda adı “Efsane Başkan” olarak takdim edilen Faruk Ilgaz hakkında ne yazık ki kulübün resmi sitesi de dâhil olmak üzere pek çok web sitesinde iki cümlelik biyografik açıklamanın ötesinde bir bilgiye ulaşılamamakta bunun yanında kulüpte başkanlık yapmış diğer isimler hakkında sayfalarca doküman takdim edilmektedir.

“Efsane Başkan” hakkında ancak ticari bir yaklaşımla yayınlanmış bulunan derlemenin yerine, bir zamanlar Kulübün kudretli başkanı olduğu dönemlerinde eğer Faruk Ilgaz, tüzük değişikliğini sağlayabilmeyi istemiş ve yapabilmeyi de başarmış olsaydı gerçek bir efsane olarak kulüp tarihindeki yerini almış olacak ve Fenerbahçe Lisesinde Yetişen pekçok genç insanında kalbinde hak ettiği yeri kazanmış olacaktı.

Not: Bu yazı Fenerbahçe Lisesinde Yetişen tüm isimlere ithaf olunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir